Missie

Missie

Appeltje-i wil een middel zijn om contacten te leggen tussen Mac-, iPad-, iPhone- en iWatch-gebruikers om ervaringen uit te wisselen, te informeren, geïnformeerd te worden, te steunen en gesteund te worden in het gebruik.

Doelgroep

Iedere gebruiker van een Mac, iPad, iPhone of iWatch alsook elke belangstellende is welkom op de bijeenkomsten van Appeltje-i, indien hij/zij naar eigen vermogen de doelstellingen wil helpen waarmaken.

 

Jaarlijkse bijdrage

Een ondeelbare  jaarlijkse bijdrage van 25 euro, gezinsleden inbegrepen, laat u genieten van onze persoonlijke begeleiding en Maccafés op zaterdagen en infosessies op donderdagavonden. De onderlinge hulpverlening houden we hoog in ons vaandel. 
Instappen kan altijd. De jaarlijkse bijdrage wordt steeds geïnd voor eind januari.
Rekeningnummer: 
Appeltje-i, Marke 
BE88 3770 0134 8741
Duidelijk naam en voornaam én woonplaats vermelden als van een andere rekening betaald wordt dan van je eigen naam.
 
 

Bijzondere clausule

De voorzitter en de stuurgroep kunnen niet, gezamenlijk noch persoonlijk, aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van aanwezigen tijdens de bijeenkomsten van Appeltje-i. 
Iedere aanwezige is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen en eventueel de daaruit voortvloeiende schade aan derden of goederen van derden.
 
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt en wordt samengesteld, is Appeltje-i niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op webstekken waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze webstek kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

iphone, apple, phone-563067.jpg