Documentatie

Wat komt er in dat notitieboek?

Van elk maandelijks infosessie-moment op donderdag wordt een of meerdere notities opgemaakt. Daarnaast komen ook notities, met onderwerpen die (nog) niet aan bod kwamen, hierin terecht. 
De meeste onderwerpen zijn Mac-gerelateerd, maar niet uitsluitend. Het aantal onderwerpen groeit langzaam maar zeker aan.
Ook oudere, maar nog relevante onderwerpen die ooit in een ver verleden op een Appeltje-i-avond aan bod kwamen, krijgen hier een plaats.
Een voordeel van die aanpak is dat die notities telkens aangevuld en/of bijgewerkt kunnen worden wanneer dat wenselijk blijkt. Een ander is dat de
onderwerpen geordend zijn en eveneens doorzoekbaar zijn via trefwoorden.

Wat zit er in de documap?

Hier krijgt u toegang tot de map ’70__Wat-we-bieden’ op de iCloud Drive van Appeltje-i. 
In die map zitten diverse submappen met info waaronder oudere pdf’s van infosessies, workshops en een digitaal tijdschrift.

Wie kan die documentatie van Appeltje-i raadplegen?

Enkel wie zijn/haar jaarlijkse bijdrage betaalde, krijgt tot alle notities en de documap. De ledenlijst is hierbij onze leidraad.
Wie toegang heeft tot die documentatie kan die notities enkel raadplegen en eventueel downloaden, maar niet bewerken.